Vuur- en wierookschaal

Vuur en wierook worden gebruikt in verschillende liturgische
vieringen en gebedsdiensten:
. Lichtmis
. Paaswake
. Pinksteren
. Begrafenissen
. Huwelijken
.  ….


Alle inlichtingen en gebruiksaanwijzingen kan men verkrijgen
op het Liturgisch Kunst apostolaat, abdij Dendermonde.
Contactpersoon Broeder Daniel Peleman.