Wat is een abdij?

Een abdij is een mannen of vrouwenklooster van een contemplatieve (beschouwende) orde. Aan het hoofd staat een abt of een abdis. Bijvoorbeeld: de Norbertijnenen, de Cisterciënzers, de trappisten, de benedictijnen …

Hiermee verschilt ze van een ‘gewoon’ klooster, dat een overste heeft. Voorbeelden: de broeders van liefde, de zusters van de Heilige Vincentius, de Zwartzusters augustinessen, de paters augustijnen, de karmelieten, de franciscanen, de jezuieten, de dominicanen, enz.

Men spreekt dan ook van de abdij van de Benedictijnen, of de abdij van de Norbertijnen, maar van het klooster van de Karmelieten of het klooster van de dominicanen, enz.

Er zijn gezamenlijke naam voor een religieuze groepering in een abdij is “orde”. Bv. de orde van de benedictijnen, de franciscanen, de karmelieten, de zusters van Don Bosco, de salesianen… of ook congregatie.(?)

Hierbij zijn ook “contemplatieve” en “actieve” ordes. Contemplatieve ordes zijn de benedictijnen, de karmelieten. Een voorbeeld van een actieve orde zijn bv. de norbertijnen en de franciscanen.

 •  

Wie zijn wij in deze abdij?

Onze abdij behoort tot de orde van de Benedictijnen. Hierbij is elke abdij autonoom en op zichzelf aangewezen en is los van elke andere abdijgemeenschap. Een monnik blijft zijn hele leven in dezelfde gemeenschap na zijn intrede. Hij doet de

gelofte van stabiliteit, gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede (onthechting). Bij deze armoede bedoelt men dat niemand iets voor zichzelf mag houden en dat alles gemeenschappelijk is. Een monnik heeft dus geen bezit, hij mag de zaken gewoon gebruiken. Je zou kunnen zeggen: “een monnik heeft alles, maar bezit niets.”

De benedictijnen leven volgens de regel van de Heilige Benedictus(6de eeuw).

Leefregel van Benedictus

De belangrijkste richtlijnen in de regel van Benedictus:

 • ora et labora: bid en werk
 • de matigheid
 • de nederigheid
 • de dienstbaarheid en gastvrijheid.

Hoe word je monnik?

Toetreden tot een abdij is vooral een roeping.

Om de nieuwe adept toe te laten zijn keuze weloverwogen te maken zijn er enkele stappen in de toetreding.

 • Eerst is er 6 maand postulantie (postuleren: vragen om…)
 • dan is er 1 jaar noviciaat, onder hoede van een novicemeester.
 • dan legt men een tijdelijke gelofte af voor 3 jaar. Dit is dat deze gelofte (om in de gemeenschap te willen leven) om het jaar herhaald wordt. En dat 3 keer.
 • Na deze 3 jaar kan de nieuwgekomene vragen om de eeuwige of plechtige geloften af te leggen. Hierbij verbindt hij zich definitief om de gelofte van armoede, gehoorzaamheid, zuiverheid en stabiliteit te beleven in de gemeenschap waarbij hij toetreedt.
 •  

Wat betekenen deze geloften eigenlijk?

Wat houden de geloften in. De gelofte van

 • armoede houdt in dat de monnik niets zelf bezit. Alles is gemeenschappelijk. Maar de regel zegt dat geen enkele monnik iets te kort mag komen.
 • gehoorzaamheid houdt in dat de monnik zich richt naar de besluiten van de abt. De abt heeft immers het overzicht over de gemeenschap en oordeelt in zijn wijsheid wat goed is voor de gemeenschap en voor elk individu.
 • zuiverheid houdt in dat de monnik afrekent met de emotie van de begeerte. Begeerte naar vervulling van menselijke driften op gebied van seksualiteit, eten, bezit. Hij legt zichzelf op zich te oefenen in onthechting van en meesterschap over de begeerte.

Waarom zijn wij hier?

Om God te zoeken en ons leven te wijden aan zijn droom over de wereld.

Wie zijn wij als gemeenschap in deze abdij?

Wij zijn mannen van allerlei afkomst, kunde, kennis en achtergrond. In de geest van Benedictus leven we samen om als groep God te dienen, te loven en zijn boodschap te beleven.

 

dagorde:

06.30

07.15

opstaan

lauden ontbijt

08.30

12.00

12.30

18.30

19.00

19.45

20.00

21.00

eucharistie

stille meditatie

middagmaal

vespers

avondmaal

recreatie

avondgebed

nachtrust

Hoe werkt de gemeenschap in de praktijk?

 • de abt neemt de dagelijkse beslissingen
 • de raad besluit over het materiële welzijn van de abdij