Noveenkaarsen

Noveenkaarsen zijn mogelijk met volgende afbeeldingen of teksten :

Noveenkaarsen met afbeelding :

1. Lourdes
2. Moeder Theresa
3. H. Franciscus
4. H.Anna
5. H. Benedictus
6. Verloren zoon (naar Rembrandt)
7. O.L.V. van Smarten
8. Broeder Isidoor
9. H. Antonius van Padua
10. Wonderdadige medaille
11. Pater Pio
12. Kindje Jezus van Praag
13. H. Rita
14. H. Hart van Jezus
15. Bidden voor roepingen
16. Pater Damiaan
17. Ave Maria
18. Sint-Michael
19. Sint-Jozef
20. H. Familie
21. O.L.V. van Fatima
22. O.L.V. van altijddurende bijstand
23. H. Theresia

P.S. : U kan ook zelf een afbeelding van een heilige doormailen, om een specifieke kaars te maken (reeds voor een beperkte oplage).Noveenkaarsen met tekst

24. Moeder Maria voor U brandt dit licht
25. Uit dank
26. Wij blijven altijd van U houden
27. Wees gegroet, Maria. (met bloem)
28. Voor mijn intentie
29. Voor een genezing
30. Voor een bekomen gunst
31. Een kaars geeft hoop, moed, licht, warmte, leven.
32. Tekst Wees Gegroet
33. Tekst Onze Vader
34. Moeder Gods, bescherm ons.
35. Heer, zegen dit huis en die erin wonen.
36. Deze kaars zet mijn gebed verder.
37. Bescherm ons gezin.
38. Een bloemetje voor jou.
39. Voor goede examens
40. Wenst u een goed resultaat bij uw examen.
41. Gelukkige verjaardag.
42. Dankbaar om wat je voor mij hebt gedaan.
43. De vriendschap is het mooiste geschenk dat we elkaar kunnen geven.
44. Een vlammetje voor jou.
45. Voor roeping
46. Voor een goede reis
47. Voor een goede uitslag
48. Maria is mijn kracht, mijn hoop en al mijn vermogen.
49. Voor een goed resultaat.
50. Voor mijn lieve ouders
51. Voor onze dierbare overledene
52. Voor onze dierbare overledenen
53. Voor onze priesters en diakens
54. Steeds blijf ik aan u denken
55. Voor mijn huisgezin, familie en vrienden
56. Voor moed, sterkte en kracht
57. Voor mijn lieve zus
58. Voor mijn lieve broer
59. Een vlammetje van hoop

P.S. : Eigen teksten op aanvraag zijn eveneens mogelijk, reeds voor een beperkte oplage.