Kruisweg USB stick

Een kruisweg voor goede vrijdag
(beschikbaar op usb-stick)
LKD abdij Dendermonde heeft een kruisweg die daar in bewaring is. Aan de hand
van deze kruisweg werd een tekst toegevoegd door priester Luc Maes.
Het is een bezinning die dicht bij het leven zit, bij onze moeilijkheden, ons lijden, bij
onze kruisweg.
Om deze kruisweg toegankelijk te maken voor iedereen werd hij op een usb-stick
gezet (10 €). Er zijn twee mogelijkheden van presentatie: geleid door iemand, die
een bezinning rond de kruisweg geeft (handmatig) of automatisch. Hierbij worden de
beelden van de kruisweg getoond, zonder commentaar.
Het is dus mogelijk deze te projecteren op een doek achter het altaar, met twee
kruisen op het altaar en volgens behoefte de manuele of de automatische versie als
meditatie te tonen. Bij de automatische versie is het ook mogelijk zelf het
bijbehorend boekje van de kruisweg (2,50 €) te lezen.
De de automatische versie van de kruisweg kan ook bekeken worden op de website
www.abdijdendermonde.be. Meer informatie kan verkregen worden op nr. 052 33 87
86 of via mail lkd@abijdendermonde.be waarlangs ook bestellingen kunnen
doorgegeven worden