Een basisgebedenboekje…

Dit boekje biedt een samenvatting van de gebeden die al zovele jaren in onze geloofspraktijken en -beleving gebruikt worden. Het is van belang deze gebeden te behouden. Ze zijn de toevlucht geweest van vele generaties. Ze hebben bijgedragen aan de vorming en de kracht van ons volk.

We willen, deze gebeden opnieuw beschikbaar stellen omdat ze bijdragen aan de zin van het leven.

Daarom willen we het bekend maken in parochies, scholen, zorgcentra, ziekenhuizen, jeugdbewegingen, gezinnen, enz.

Het boekje wordt gedrukt op een handig formaat van 10 x 15 cm zodat men het gemakkelijk kan meenemen.

Uit contacten weten we dat dit boekje beantwoordt aan een echte nood.

Samen terug naar de basis.

We zijn de taal van het geloof vergeten.

De woorden van steun en troost, de vraag naar moed en kracht, is soms uit onze dagelijkse woordenschat verdwenen.

Mogen de gebeden uit dit boekje velen helpen om de schat en de diepe waarde van het geloof te herontdekken.

Een uitgave van LKD Abdij Dendermonde