Home

Abdij

Religieus CentrumHistoriek en algemene informatie

Breng een virtueel bezoek aan onze abdij - ga naar de fotogallerij!

Abdijkerk De oorsprong van de abdij der benedictijnen, toegewijd aan de HH. Petrus en Paulus, moeten we zoeken bij Dendermondenaar D. Veremundus D'Haens, één der laatste overlevende monniken van de aloude abdij van Afflighem in Brabant.

Die kocht het oude klooster der Capucijnen (1595-1797) in Dendermonde van het armbestuur over en vestigde zich daar met zijn eerste novice.

Hij vernieuwde de abdij in 1837, en in 1857 werd deze Dendermondse abdij verenigd met de benedictijner congregatie van Subiaco.

In 1886 werd het binnenpand van het klooster in neogotische stijl herbouwd; in 1891 werd een ruime bibliotheek bijgebouwd.

Enkele jaren later, in 1900, werd ook de oude Capucijnenkerk, die te klein was geworden, afgebroken en in 1902 vervangen door de huidige kerk, in gotische stijl gebouwd naar de plannen van bouwmeester August Van Assche.

In 1914 werd de abdij, zoals trouwens het grootste gedeelte van Dendermonde, door oorlogsbrand verwoest. Al de abdijgebouwen werden in puin gelegd; alleen de 'brandvrij' ontworpen bibliotheek, kon aan het vernielend vuur ontsnappen. Het mooie abdijmuseum met drie zalen werd met al zijn kostbare oudheden vernield.

Slechts enkele oude schilderijen en het zilverwerk (Sint-Bernardusstaf, monstrans, kelken, enz...) afkomstig van oud-Affligem, bleven gespaard. Van de kerk vergingen de torenspitsen en het dak; het sterke gewelf bood echter weerstand zodat het eigenlijke kerkgebouw gevrijwaard bleef. Een deel van het koorgestoelte geraakte evenwel in brand, samen met de sacristie.

In 1919 werd een aanvang gemaakt met de herstellingswerken aan de kerk en het bouwen van een nieuwe abdij, wijder en grootser, in de Vlaamse renaissancestijl, naar de plannen van de Gentse bouwmeester Valentin Vaerwijck. De twee eerste vleugels werden in 1924 ingehuldigd, de twee overige samen met het fraaie voorgebouw werden dan later voltooid.

De glasramen van de basis werden geschilderd door Camille Ganton uit Gent. Het hoogaltaar, met retabel in albast, het altaar en het beeld van Sint-Benedictus, de predikstoel en het koorgestoelte werden gebeeldhouwd door beeldhouwer Rooms, eveneens uit Gent.

Het koorgestoelte, deels vernield in september 1914, werd in 1930 hersteld. De kruisweg is van Aloïs de Beule, van Dendermonde.

De twee altaren aan de ingang van het koor, met koperen retabel gedreven door Firlefijn uit Gent, zijn toegewijd aan het H.-Hart van Jezus (H.-Sacramentsaltaar) en aan O.-L.-Vrouw van Affligem.

In 1939 werd de abdijkerk tot de waardigheid van basiliek verheven.

De basilicale kentekens (conopeum en klokje) prijken aan weerskanten van het hoogaltaar, terwijl een gedenksteen, achteraan in de kerk, aan deze verheffing herinnert.

De nieuwe abdijgebouwen, in Vlaamse renaissancestijl, werden in roosrode baksteen opgetrokken volgens het traditionele plan der Benedictijner-abdijen: vier grote vleugels met het kloosterpand en de conventuele lokalen (bibliotheek, refter, ...) rond een binnenhof.

 

.: Abdij der Benedictijnen VZW :.
Vlasmarkt 23 - 9200 Dendermonde
Tel. (052) 33 87 80 - Fax (052) 20 15 59
Algemeen: abdij@abdijdendermonde.be
Abt: abt@abdijdendermonde.be
Economaat: economaat@abdijdendermonde.be


Designed and hosted by Orion Productions