home

religieus centrum

abdij

abdijbier

abdijwijnVieringen van de
Hoogdag van Kerstmis
Fragment van de Kerststal vooraan in onze abdijbasiliek.
De kerststal kan nog bewonderd worden t.e.m. zondag 7 januari.


"Ik verkondig u een tijding van vreugde :
heden is u een Redder geboren, Christus, de Heer"
(Luc. 2)


De abt en de abdijgemeenschap nodigen u en uw familie graag uit om samen met hen in hun abdijbasiliek de geboorte van het Kerstekind,
Jezus Christus, te vieren.

Kerstmis 2017 in onze Abdijbasiliek

Zondag 24 december : Wegens omstandigheden geen nachtmis
   
Maandag 25 december : Kerstmis
   
9.30 u Eucharistieviering opgeluisterd door het abdijkoor.
11.30 u

Abbatiale Eucharistieviering opgeluisterd door het koor
“De Minnezangers”. uit Zele.
18.00 u
Gregoriaanse Vespers
   
Dinsdag 26 december
   
9.30 u Conventsmis
   
   
U bent allen van harte welkom !